Poljoprivredna braniteljska zadruga "Stara Kapela"
TKO SMO?
Poljoprivredna braniteljska zadruga „Stara Kapela” osnovana je krajem 2007. godine u Staroj Kapeli, Općina Nova Kapela, u Brodsko – posavskoj županiji. Cilj osnivanja je razvoj poljoprivrednih djelatnosti i oživljavanja seoskog područja, te poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Osnivači Zadruge su članovi Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata „Zebre” iz Nove Gradiške. Zadruga djeluje na području Brodsko – posavske županije te okuplja cca 20 aktivnih članova.
ČIME SE BAVIMO?

Osim što svojim radom i djelovanjem promiču seoski život i kulturu, bave se i proizvodnjom širokog spektra poljoprivrednih proizvoda – proizvodnjom i preradom meda, kupinovog vina i džemova, nekoliko vrsta tradicijskih rakija, slavonskog kulena, čvaraka i kobasica, voćnih rakija i pekmeza od više vrsta voća.

Djelatnosti Poljoprivredne braniteljske zadruge „Stara Kapela” su slijedeće:
• bilinogojstvo, stočarstvo i s njime povezane usluge
• lov, stupničarenje i briga o divljači, uključujući usluge povezane s njima
• proizvodnja hrane i pića
• kupnja i prodaja robe
• obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
• pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
• pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usliga smještaja
• pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom
• proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino
• proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
• proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
• proizvodnja i trgovina poljoprivrednog sjemena, presadnica, micelija jestivog i ljekovitog bilja i poljoprivrednog sadnog materijala
• ribarstvo, mrijestilišta i ribnjaci, te usluge u ribarstvu.

DOSAD OSTVARENO:

Članovi Zadruge su do sada aktivno sudjelovali i pomagali u obnovi Eko – etno sela Stara Kapela, te su kontinuirano radili na prezentacijama i marketinškoj prepoznatljivosti svojih proizvoda. Posjećivali su i učestvovali na tematskim sajmovima, prisustvovali i organizirali edukacije za svoje članove i voditelje.

U selu Stara Kapela u tijeku je uređenje konjušnice i korala gdje je planiran uzgoj konja, tako da članovi Zadruge uspostavljaju kontakte sa udrugama za jahanje i uzgoj konja diljem Hrvatske kako bi se mogla organizirati i škola jahanja u selu.

BUDUĆI PLANOVI:

Na uređenim tematskim putevima prezentirati će se i prodavati vlastiti proizvodi. U planu je ishođenje oznaka porijekla za tradicionalne proizvode, te izrada prepoznatljivih suvenira i dobivanje certifikata izvornih hrvatskih proizvoda.

U suradnji sa udrugama „Strojni prsten” i „Šor” planiraju projekte uređenja parkirališta kod uređene ciglane za pečenje kreča u selu, izgradnju vinsko - rakijskog podruma, odnosno kušaonice, te će nastaviti pronalaziti pogodna zemljišta za zakup i obrađivanje.

Također im je u planu organiziranje edukacija i edukativnih radionica za članove Zadruge kako bi i dalje pratili trendove, te se upoznali sa ekološkim načinom poljoprivredne proizvodnje i proširili svoje djelatnosti.

POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI:
OPG ANTUN STARČEVIĆ
• proizvodnja kupinovog vina
• proizvodnja džemova
• proizvodnja likera

OPG MARINA I DARKO MUSSIOV
• proizvodnja meda
• propolis
• med u saću
• krema od propolisa
• svijeće

OPG IRENA DERJANOVIĆ
• proizvodnja slavonskog kulina po izvornoj slavonskoj recepturi
• proizvodnja rakije šljivovice
• pekmez od šljiva
• pekmez od jabuka i paradajza

OPG BUDIMKA
• proizvodnja rakije od dunja
• proizvodnja rakije od jabuka
• proizvodnja rakije lozovače
• proizvodnja rakije šljivovače
• proizvodnja rakije od krušaka

Poljoprivredno braniteljska zadruga “Stara Kapela”
MB: 2191288
Broj žiro računa: 2360000-1101944767

Adresa: Stara Kapela 9, 35410 Nova Kapela
Tel : (035)352 254
Mob: 098/160 7547
E-mail: mail@starakapela.com